PROSPECT+ Grupa lokalna dla uczestników z Polski

PROSPECT+ Grupa lokalna dla uczestników z PolskiOn 13th Mar 2023

 

Finansowany ze środków H2020 projekt PROSPECT+ oferuje samorządom bezpłatny mentoring i szkolenia obejmujące zastosowanie innowacyjnych instrumentów finansowych w pięciu obszarach: budynki użyteczności publicznej, budynki prywatne, oświetlenie publiczne, transport oraz projekty międzysektorowe. ​Uczestnicy współpracują z przedstawicielami miast i regionów w całej Europie, którzy pracowali przy realizacji projektów dotyczących zrównoważonej energii w oparciu o innowacyjne instrumenty finansowe. ​

Uczestnikami mogą być pracownicy władz lokalnych i regionalnych oraz należących do nich agencji energetycznych*.​ Spotkania rozpoczną się we wrześniu 2023 r. Absolwenci będą mogli zgłosić się także do udziału w dodatkowych warsztatach w Brukseli (w języku angielskim).

 

Innowacyjne instrumenty finansowe to m.in.:

  • Współpraca z ESCO (umowy EPC)​
  • Łączenie środków prywatnych i dotacji​
  • Spółdzielnie i społeczności energetyczne​
  • Crowdfunding​
  • Zielone Obligacje​
  • Fundusze Gwarancyjne​
  • Fundusze odnawialne​

 

Grupa lokalna dla uczestników z Polski

W ramach najbliższego cyklu szkoleniowego, PROSPECT+ oferuje samorządom w Polsce możliwość dołączenia do lokalnej grupy mentoringowej nt. umów o poprawę efektywności energetycznej (współpraca z ESCO) lub nt. społeczności energetycznych.​ Współpraca będzie odbywać się w Polsce i w języku polskim​. Spotkania rozpoczną się we wrześniu 2023 i będą miały miejsce online (3) oraz w regionie jednego z uczestników (1).

 

Zgłoszenia:

 

​Więcej informacji nt grup lokalnych, w tym zasady udziału:

 

* zewnętrzni konsultanci i doradcy mogą uczestniczyć tylko w charakterze reprezentanta konkretnego miasta/regionu, jeżeli zostaną wskazani przez władze miasta/regionu do reprezentowania go w projekcie.

LET'S GET IN TOUCH

Follow us on our social media channels.